I juli og september måned 2009 blev vi, eller rettere Soundpainting, featuret i Dansk Musikpædagogisk forenings blad “Modus”. Artiklerne er skrevet af journalist Jonna Toft, og hun beskriver både tegnsproget og vores besøg på Nærum Gymnasium.

Links til artiklerne:

Soundpainting – “Vi skaber musikken undervejs” – juli ’09 nummeret af Modus

Soundpainting – “Se musikken i mine hænder” – september ’09 nummeret af Modus

Læs artiklerne og få en fornemmelse af hvordan sproget er opbygget. Læs om hvad eleverne og lærerne siger til det og hvad de mener man kan bruge Soundpainting til i musikundervisningen i gymnasieskolen.