LÆRERVEJLEDNING

Det virtuelle danmarkskor er et undervisningsforløb på DR skole, hvor de deltagende skoleklasser fra hele landet er fælles om at skabe et stort korværk i lyd og billede, som lanceres på DRs hjemmeside i forbindelse med Skolernes Sangdag 2015.

Musikken bliver skabt med det internationale musik/improvisations-tegnsprog Soundpainting og det gør improvisation til en central del af projektet. Værket skal improviseres frem, og på den måde bliver alle deltagere medskabere af det endelige værk. Projektet er skabt af Gustav Rasmussen & Ketil Duckert og modtog Statens kunstfonds komponistpris for “værker for og med børn”. Det er støttet af DJBFA, Dansk Kapelmesterforening, KODA og Statens Kunstråd.

FORMÅL
At lave en kor-musikvideo med folke- og musikskoler i hele landet som kan rumme og realiseres med deltagere på forskellige niveauer og alderstrin. Herudover er det særlige, at improvisation spiller en central rolle fordi al musikken skabes og formidles med det musikalske tegnsprog Soundpainting. Alle deltagere er altså selv med til at finde på musikken, og sådan kommer det kreative særligt i spil. Det virtuelle danmarkskor tilgodeser en række fælles mål for musikundervisningen i folkeskolen – særligt musikudøvelsen og den musikalske skabelse – se nedenfor.

PROJEKTET BESTÅR AF:

5 instruktionsvideoer, hvori vi fortæller jer hvad og hvordan I skal øve med klassen.
5 videopartiturer/dirigentvideoer, hvor vi dirigerer det klassen skal synge til.
Lærervejledning til hver video
Instruktion i hvordan videoen optages
Upload guide
Afsluttende fælles-video

ET KORVÆRK I 5 AFSNIT – HAR DU 5 LEKTIONER KAN DU DELTAGE

Vi har brudt det endelige værk ned i 5 dele, som I arbejder med hver for sig. Hver del består af en video-instruktion, hvori vi fortæller hvad de enkelte tegn betyder og hvordan du bedst træner dem med koret. Hertil hører et video-partitur – altså en optagelse af Gustav eller Ketil der dirigerer – som alle klasserne skal synge til. Video-partituret vises for koret på fx storskærm/smartboard/computer og korets sungne svar skal du som lærer optage og indsende til os. Du kan optage det på fx din smartphone, videokamera/gopro eller hvad du nu har for hånden – ingen panik 😉 Hvert afsnit tager en lektion at gennemføre og der medfølger en lærervejledning med anvisninger til alle dele af arbejdet – både det praktiske, musikalske og tekniske. De 5 lektioner kan bruges som et forløb, men man kan også deltage ved bare at indsende en enkelt video.

Alle bidrag vil på den måde have samme udgangspunkt (vores video-partitur) men afvige fra hinanden mht det musikalske output fra klasserne. Når vi har modtaget alle bidrag, klipper vi musik og billede sammen til én fælles video, som lanceres på skolernes sangdag 2015.

SOUNDPAINTING
Er et spændende værktøj til at styre og improvisere musik med. Soundpainting er et tegnsprog, altså en række håndtegn man viser til sit kor (eller orkester), som koret så besvarer ved at synge. Soundpainting kan bruges til at skabe musik med, men kan også bruges til at styre og forme noteret musik. Det er en intuitiv, sjov og nem måde at skabe musik på, og giver et helt nyt bud på hvordan man kan kommunikere i musikken (og musiktimerne). Som nævnt er improvisation i fokus i dette projekt, og ligeledes spiller koncentration, gruppefornemmelse og aktiv lytning en afgørende rolle. Man skal hverken kunne dirigere konventionelt eller læse noder for at kunne deltage.

Se eksempler på hvordan vi har brugt Soundpainting tidligere her: soundpainting.dk/kor

Sagt om vores bog “Sammenspil og improvisation med Soundpainting”:
“Fascinerende direktion uden at bruge stemmen – hænder og arme fortæller alt…en forfriskende tilgang til sammenspillet på alle niveauer.” – Dansk Sang
“Særdeles interessant og vedkommende fordi den går ind i substansen af, hvad musikundervisning handler om.” – Folkeskolen

TRINMÅL
Det virtuelle Danmarkskor opfylder følgende trinmål i folkeskolens musikundervisning; primært mål indenfor musikudøvelse og musikalsk skaben, men naturligvis flere af de mere erkendelsesmæssige læringer.

2. klasse
deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse
følge og holde en puls
synge med god intonation i større grupper
synge efter anvisninger på tempo, toneleje og udtryk
deltage i sammenspil med enkle rytmiske og melodiske figurer
anvende krop, stemme i skabende musikalsk arbejde
skabe lydillustrationer
udføre enkle improvisationer med ledsagelse af grundpuls

4. klasse
deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse
deltage i sammenspil med varierede rytmer og stemmeforløb
anvende krop, stemme i skabende musikalsk arbejde
skabe lydillustrationer
udføre enkle improvisationer som del af et musikalsk forløb
arrangere enkle musikalske forløb sammen med andre.

6. klasse
deltage lyttende og medskabende i fælles musikalsk udfoldelse
deltage i vokal flerstemmighed med opmærksomhed på det musikalske udtryk
deltage i sammenspil i forskellige stilarter
være opmærksom på det musikalske udtryk i sammenspillet
anvende krop, stemme i skabende musikalsk arbejde
skabe lydforløb
arrangere musik ud fra eksperimenter og drøftelser.

Musik som valgfag:
deltage engageret og kvalificeret i et musikalsk fællesskab
fordybe sig i musikarbejde på et afgrænset område
dokumentere et intensivt og fordybende arbejde med musik i en musikalsk fremførelse eller et musikrelateret projekt.


Tilmeld dig på soundpainting.dk/kor

___________________________________

NÅR DU SKAL OPTAGE VIDEO

Opstilling:
1. Stil hele klassen op som et fodboldhold i tre rækker. Den første række sidder ned, den midterste står op, og den bagerste sidder (eller står) på borde.

2. Sørg for, at der er rigeligt med lys på alles ansigter. Tænd lyset og sørg for at stå så I kigger ud af evt. vinduer.

3. Sørg for, at alle kan se den skærm, vores video-partitur afspilles på uden at skulle dreje hovedet.

3. Husk, at det er ligesom om I optræder for et publikum – smil og se på kameraet som om vi stod på scenen sammen!

4. Når I er færdige med at synge, så hold en hvid planche op, hvor I med fed, sort tusch har skrevet skolens navn, jeres klasse og videoens nummer (1 til 5).

Video-optagelse:
1. Det er vigtigt, at kameraet ligger helt stille når du optager, så sørg for, at du har et stativ til det. En god idé er at sætte det på en nodestativ lige foran klassen (så ansigterne ses forfra).

2. Beskæring: Eleverne (og ikke baggrunden/lokalet) skal fylde mest, så lad der max være en halv cm på hver side og over de øverste hoveder.

2. Hvis du optager på en telefon, så læg den ned, så du optager i bredformat.

3. Sæt kameraet i gang med at optage inden du tænder for vores “video-partitur”.

4. Sæt herefter vores video-partitur i gang og lad klassen synge til.

UPLOAD

1. Når du har optaget klassens besvarelse af video-patituret skal du tilsende os filen via
tjenesten WeTransfer.

2. Går på www.wetransfer.com eller download app’en til din tablet eller telefon på www.wetransfer.com/mobile (Apple & Android) og upload den herfra.

3. Vedhæft den pågældende fil og send den til kor@soundpainting.dk

4. Du skal også indtaste din egen email og i ‘message-feltet’ skrive
hvilken video-besvarelse du indsender til os samt påføre navn på jeres skolen og klasse.
(fx. Video 1, Rosenlundskolen, 5.C)