Fortsætterkursus for musikundervisere i Soundpainting. Kurset henvender sig til dig, der har stiftet
bekendtskab med Soundpainting (fx ved et af vores tidligere kurser) og har lidt praktisk erfaring i
at bruge det. Du kender sprogets syntaks, og har brugt Soundpainting i flere
undervisningssituationer. Både lærere fra musikskoler, folkeskoler og gymnasier samt studerende
på musikuddannelser kan deltage.
I modul 2 tager vi udgangspunkt i de undervisningssituationer, hvor du bruger tegnsproget for
at udvikle redskabets fleksibilitet og de pædagogiske muligheder det indeholder. Vi renser ud i
dårlige vaner, giver konstruktiv feedback samt lægger nye tegn til.

Soundpainting
Soundpainting er et tegnsprog, som en dirigent bruger til at kommunikere med sit ensemble. Med
Soundpainting kan du hurtigt komme igang med det vigtigste: at spille sammen og lave musik.
Soundpainting er ikke bundet til en bestemt musikalsk genre eller type af ensemble – alle på tværs
af niveau og musikalske præferencer kan have glæde af at lære det.
Et praktisk og fleksibelt værktøj i klasseundervisningen
I Soundpainting bliver niveauet defineret af dem, der deltager (altså eleverne), så samme materiale
kan bruges på forskellige klassetrin med små justeringer. Musik med Soundpainting opfylder
herudover en række af folkeskolens trinmål for musikundervisning, og det gør tegnsproget til et
praktisk, underholdende og uhyre anvendeligt redskab i klasseundervisningen.

Brug Soundpainting i alm. sammenspil og til improvisation. Vi har bl.a. brugt det til:
! sammenspil i gymnasieklasser
! sammenspil i folkeskolen – indskoling, mellemtrin og udskoling
! kor-opvarmning og træning af gehør
! sammenspil for blandet orkester (klassisk, rytmisk, stor niveau- og aldersspredning)
! sammenspil på konservatoriet på tværs af linier
! værktøj til træning af sammenspillet i repertoiremusik (fx bigband, strygerorkester)

Anbefalinger:
“Soundpainting…rammer musikken lige der hvor leg og læring mødes.”
– Lene Simonsen, souschef, Køge Musikskole
“Soundpainting viser…nye veje for udvikling af sammenspilsfærdigheder…på alle niveauer.”
– Lars Brinck, lektor i musikpædagogik og læring, Rytmisk Musikkonservatorium
“Soundpainting er sammenspillet i sin urform. Soundpainting er den perfekte rammesætning til musikalsk samvær.” –
Skipper Flytkjær, docent ved Det Jyske Musikkonservatorium

Tilmelding på info@soundpainting.dk