Kort interview om bogen i februarnummeret af DMFs blad “Musikken”!