Vi Soundpaintede med elever fra 4Z på skolen på la cours vej. Tak til Henrik W. for invitationen til hans nye arbejdsplads. Også en tak til Koda Skolekontakt.