Så fik vi lavet den endelige koncert på Halgård skole i midtjylland. Tusind tak til alle de medvirkende børn (og lærere) som gjorde det muligt for os at gennemføre så omfangsrigt et program med så kort en prøveforløb. Kontakt Musik & Ungdom hvis du/I har lyst til at vi sammen med Rune gæster din skole/musikskole.