DET VIRTUELLE DANMARKSKOR

– blev lanceret ifm Skolernes Sangdag 2015 –

LYTTE-GUIDE

I denne video fortæller vi om hvordan vi har har stykket lydoptagelserne til det virtuelle danmarkskor sammen. Lyt selv til disse komponister/musikere/bands som vi selv har ladet os inspirere af: Karlheinz Stockhausen, Bon Iver, Steve Reich, Björk, John Cage, Salem Al Fakir, Johann Sebastian Bach, Radiohead, Emilie Nicolas, Eric Whitacre.

Brug ‘Det virtuelle Danmarkskor’ i din undervisning

Det ikke længere er muligt at indsende video-besvarelser til ‘Det Virtuelle Danmarkskor’ Undervisningsmaterialet stadig benyttes og er frit tilgængelig på:

|  Undervisningsministeriets læringsportal EMU – Soundpainting  |

Når du bruger Soundpainting som undervisningsværktøj opfyldes samtidigt nedenstående trinmål for musikundervisningen i folkeskolen.
Efter 2 kl. – Musikalsk skaben (kompetenceområde) – Eleven kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter (kompetencemål) – Improvisation: Eleven kan udføre enkle improvisationer med stemme, krop og andre klangflader, Eleven har viden om elementer i improvisation (færdigheds- og vidensmål)
Efter 4 kl. – Musikalsk skaben (kompetenceområde) – Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalske aktiviteter (kompetencemål) – Improvisation: Eleven kan udføre enkle improvisationer med instrumenter, Eleven har viden om skalamateriale og form i improvisation (færdigheds- og vidensmål)
Efter 6 kl. – Musikalsk skaben (kompetenceområde) – Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk (kompetencemål) – Improvisation: Eleven kan improvisere i musikalske forløb, Eleven har viden om opbygning i musikalsk improvisation (færdigheds- og vidensmål)