Vores undervisningsaktiviteter omfatter for tiden:

  • en-dags workshops for gymnasieklasser.
  • kortere eller længere workshops for musikere på alle niveauer – fx musikskole-orkestre, sammenspilshold, konservatorier, MGK, højskoler etc.
  • individuelle kurser for undervisere, der ønsker at bruge soundpainting som et redskab i undervisningen.
  • teambuildingkurser for virksomheder – se Creative Business.

Kurser for gymnasieklasser

Gymnasieklasser med studieretning i musik kan få en heldags-workshop i soundpainting. Kurset tilrettelægges efter klassens niveau, og fokus lægges i samarbejde med læreren. Eleverne spiller enten på et instrument eller synger til workshoppen, og der kræves ingen særlige færdigheder eller besætning til kurset. Som udgangspunkt skaber vi musik, hvor elevernes idéer fungerer som byggesten, og som kurset skrider frem inddrager vi kendt materiale – fx et nummer, de for tiden spiller i sammenspil. I forhold til klassens niveau og lærerens ønsker fokuserer vi på emner som fx improvisation, hørelære, arrangement – en praktisk tilgang til det skriftlige arbejde, tværfagligt arbejde (fx billedkunst, matematik). Kurserne støttes af Kunstrådets “Huskunstnerordning”, som betaler 75% af udgifterne. Kontakt os for tilmelding og yderligere info.

Om Ketil Duckert og Gustav Rasmussen

Ketil Duckert og Gustav Rasmussen er de første soundpaintere i Danmark, medlemmer af den internationale soundpainting tænketank og certificerede undervisere i soundpainting, både for musikstuderende og for musikundervisere.

Duckert og Rasmussen har afholdt kurser på bl.a. Rytmisk Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Sibelius Akademiet (Helsinki) foruden en række gymnasier og musikskoler.